Απολυμάνσεις & Απεντομώσεις

 
Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία, για λογαριασμό όλων των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, την εκπόνηση του φακέλου Πιστοποίησης Υγιεινής, ο οποίος παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία είναι εναρμονισμένα με την Υγειονομική νομοθεσία περί HACCP και ΕΦΕΤ.

 • Πρόγραμμα τήρησης απεντόμωσης και μυοκτονίας με την παρουσία ιδιωτικού συμφωνητικού.
 • Εγκρίσεις παρασκευασμάτων και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) αυτών.
 • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρίας μας.
 • Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας.
 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ

 
 • Απολύμανση
 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση
 • Απώθηση πτηνών
 • Απώθηση φιδιών
 • Ειδικές εφαρμογές απεντόμωσης (κουνούπια - ψύλλοι - ακάρεα - κοριοί)
 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 
Η απολύμανση είναι η χρήση φυσικών, χημικών ή άλλων μέσων για την απομάκρυνση, ή καταστροφή επιβλαβών μικροοργανισμών, δηλητηριωδών ή ραδιενεργών χημικών από άτομα, χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα. Διαθέτουμε εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Ο ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.

Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό χαμηλής πίεσης για κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών και είναι εξίσου απαραίτητη, κυρίως αν υπάρχουν ενδείξεις τρωκτικών στους χώρους τα οποία μεταφέρουν πολλά μικρόβια, βλαβερά για τον άνθρωπο.
 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

 
Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση όλων των εντόμων (βαδιστικά, ιπτάμενα, έρποντα) που δημιουργούν προβλήματα και εστίες μόλυνσης τόσο σε επαγγελματικούς όσο και ιδιωτικούς χώρους. Για μια ορθή απεντόμωση απαιτείται επιθεώρηση του χώρου, εντοπισμός πιθανών εστιών ανάπτυξης και ταυτοποίηση των εντόμων, ώστε να γίνει η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης.
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 
 • ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Με ψεκασμό χαμηλής πίεσης επιτυγχάνουμε την εισχώρηση του φαρμάκου σε όλα τα σημεία όπου κατοικούν ή περπατούν τα έντομα.

 • ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ GEL

Το gel το χρησιμοποιούμε κυρίως για την καταπολέμηση ψιλής κατσαρίδας και μυρμηγκιού. Πρόκειται για άοσμο, παχύρευστο σκεύασμα το οποίο αποτελεί τροφή για τα έντομα, τα οποία το μεταφέρουν στη φωλιά τους, με αποτέλεσμα την εξόντωση του υπόλοιπου πληθυσμού.

 • ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ (FUMIGATION)

Το fumigation πρόκειται για μια εφαρμογή σε μορφή καπνού με την οποία επιτυγχάνουμε την αντιμετώπιση όλων των βιολογικών σταδίων του εντόμου (αυγό, νύμφη, προνύμφη).
 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

 
Με τον όρο μυοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν να εισβάλει σε ένα χώρο.

Πρόκειται για μια ομάδα θηλαστικών με τεράστια σημασία για τον άνθρωπο, η οποία ευθύνεται για μεγάλο αριθμό θανάτων. Εκτός από το Σύνδρομο Weil (λεπτοσπείρωση), πολλά είδη ποντικιών είναι δυνητικοί φορείς και άλλων σοβαρών ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι η σαλμονέλωση, η πανώλη, ο τυφοειδής πυρετός και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας. Προκαλούν επίσης σοβαρότατες μολύνσεις τροφίμων και αλλεργίες, ενώ είναι φορείς παρασίτων όπως ακάρεων, νηματωδών, κεστωδών και εντόμων.

Εκτός από τις παραπάνω επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, τα τρωκτικά προκαλούν σοβαρές καταστροφές και ζημιές σε ηλεκτρικές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα τρωκτικά μπορεί να αποδειχθούν υπεύθυνα ακόμη και για πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις.

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο σε κάθε χώρο να δημιουργείται ένα προστατευτικό δίκτυο δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης.

 • ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους και επαναδολώνονται με μυοκτόνα σκευάσματα των οποίων η δράση είναι θανατηφόρα για τα τρωκτικά. Μετά από 3-4 μέρες, εφόσον τα τρωκτικά έρθουν σε επαφή με το μυοκτόνο, μουμιοποιούνται χωρίς να προκαλούν οσμές στο χώρο.

 • ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Οι παγίδες σύλληψης χρησιμοποιούνται όταν το πρόβλημα εντοπίζεται σε εσωτερικούς χώρους και τοποθετούνται σε σημεία διέλευσης τρωκτικών. Πρόκειται για παγίδα με κολλητική επιφάνεια.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών σε βιομηχανίες τροφίμων όπου εντός των αποθηκών και στον χώρο παραγωγής μπορούμε να τοποθετήσουμε μόνο μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων, καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών.