Συχνές Ερωτήσεις

 
Κάθε πότε επιβάλλεται η ανανέωση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας;
 
Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.
 
 
 
Πως να επιλέξω τον σωστό τύπο πυροσβεστήρα στο χώρο μου;
 
Τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με υγειονομική νομοθεσία περί HACCP?